حسام نوشت -کمی انسان باشیم
کمی انسان باشیم
دسته بندی: حرف دل
توسط: hessamku در 12:00 AM روز ۱۳۹۱ دوازدهم مهر

آقای محترم !
برخورد با انسان با ملاک جنسیتشان کاریست ابلهانه . درک کن ، بفهم
 
 

ایجاد وبلاگ جدید | گزارش تخلف | نمایش لیست وبلاگ هاجامعه مجازی موسیقی ایرانیان