حسام نوشت -روزگاریست ...
روزگاریست ...
دسته بندی: حرف دل
توسط: hessamku در 12:00 AM روز ۱۳۹۱ نوزدهم آبان

از میان قاب دودی رنگ شیشه
میبریدی از من اما تا همیشه

خسته بود پدر ... خوابید
برای همیشه خوابیدای دریغ از عمر رفته .. ای دریغ
قصه ابریشم و بیداد تیغ


http://s9.wikiseda.ir//music/M/Moein/Tolou/Ey%20Darigh%20%5BWikiSeda%5D.mp3

ایجاد وبلاگ جدید | گزارش تخلف | نمایش لیست وبلاگ هاجامعه مجازی موسیقی ایرانیان